• html slider
   • slider_pic3
   wow slider by WOWSlider.com v9.0
  • Opstanding uit de dood.


   Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had." .


  • ZNDZ in kerstsfeer 2022


   Mannenkoor Beilen

   Medewerking . Ronald Knol op orgel en sopraan Clara de Vries

   Jaarlijks geeft het koor een of meer grotere concerten. Dit jaar zijn dat voorjaarsconcerten in Dalfsen en Beilen en het Adventsconcert (10 december 2016). Ook dit jaar zal het koor op Open Monumentendag, zaterdag 10 september, weer een muzikale rondreis maken langs twee bezienswaardige kerken in het Overijsselse land. Daarbij wordt in deze kerken een miniconcert gegeven van ongeveer 30 minuten. Vraag je mannen waarom ze lid zijn en blijven van het koor, dan wordt steevast de goede sfeer en de kameraadschap genoemd. Die komt vooral tot uitdrukking in de activiteiten buiten de koorrepetities. Jaarlijks is de stand van het koor een trekpleister tijdens de rommelmarkt op Koningsdag. Voor velen is de derde helft, het borreltje na afloop van de repetitie, iets om naar uit te kijken. Kortom, het Christelijk Mannenkoor Beilen is een hechte vereniging die gebaseerd is op zang en vriendschap. -

  • Poststraatkerk

   Elke 3e zaterdag van de maand in de periode september tot en met mei worden van 19.00 tot 20.00 uur koor- en samenzangavonden met een korte meditatie, onder de naam Zingend naar de zondag, en een avond " Zingend naar de Kerst " in een sfeervolle kerk en een avond " Zingend naar Pasen " beide avonden 1½ uur durend (voor de juiste datum zie agenda) georganiseerd. De zangavonden worden gehouden in de PKN-Poststraatkerk, Poststraat 30 te Stadskanaal..

   Team ZNDZ


   • In 1998 is het Interkerkelijk Comité Welkomstdiensten van start gegaan met het organiseren van zangavonden.

   Algehele leiding

   • Greet Berends
    Geboren in 1972 in Glimmen, opgegroeid in Kolham ... [verder]

   • Gerwin van der Plaats
    Gerwin van der Plaats (Utrecht 1977)kwam al vroeg bij de ... [verder]

   • Ronald Knol
    Ronald Knol werd geboren op 12 augustus 1963 in Meppel. [verder]

  • Greet Berends

   in een warm gezin.De liefde voor Jezus en het geloof is haar met de paplepel ingegoten.En al heel jong oefende ze het vak van voorganger uit op de poppen en de beren. G.Berends Na de Havo werd er getwijfeld tussen verpleging en theologie, maar toen werd er gekozen voor een carrière in de verpleging.Toch bleef de theologie aan haar trekken en uiteindelijk werd er gekozen voor een deeltijd studie aan de ETH (Veenendaal en later Ede). Helaas werd deze studie nooit helemaal afgerond.Maar de passie voor het evangelie is er niet minder op geworden.Bevlogen en met ontzettend veel plezier gaat ze regelmatig voor tijdens diensten in verschillende kerkgenootschappen.Verder houdt ze zich bezig met het schrijven van ‘alternatieve dienst’ voor Gospelgroep Joyce waar ze al jarenlang de bassist van het combo is.Door gebruik te maken van toneel en eigentijdse media probeert ze het evangelie te vertalen naar deze moderne wereld..


   Terug
  • Gerwin van der Plaats

   regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument: het kerkorgel. Zijn vader herkende mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwegein. Gerwin’s kennelijke talenten werden verder ontwikkeld bij Jaap Zwart Sr. en Herman van Vliet. Later kreeg hij les van Harry Hamer en Geert Bierling, volgde een muziektheorieopleiding, koordirectie- lessen en pianolessen. Aan het Fontys Conservatorium te Tilburg waren zijn docenten Geert Bierling met het hoofdvak orgel en Henko de Berg voor improvisatie. Gerwin van der Plaats is nu als vaste organist verbonden aan de Driestwegkerk (PKN) te Nunspeet en de Christelijke Gereformeerde Eben-Haëzerkerk te Kampen. Hij is nu als dirigent verbonden aan een 5-tal koren en -als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder- van het Christelijk Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden. Concertreizen werden gemaakt naar België, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, Hongarije en Oostenrijk. Gerwin was verschillende malen te beluisteren op de radio en werkte ook mee aan diverse radio- en cd-opnamen. Als vaste begeleider is hij verbonden aan het Hervormd Kerkkoor te Kampen, het Interkerkelijk kerkkoor te Dronten, beide o.l.v. Harry Hamer en het Chr. mannenkoor “Eiland Urk” o.l.v. Gerrit Schinkel. Met ingang van september 2012 is hij benoemd als vaste organist van Zingend naar de Zondag .


   Terug
  • Ronald Knol

   Op achtjarige leeftijd begon het bij hem al te kriebelen. Hij had liever een orgel dan eten zei hij tegen zijn ouders. Gelukkig kreeg hij allebei en begon Ronald op een oud harmonium te spelen terwijl hij nog nooit een orgeltoets had aangeraakt. Na tientallen jaren is het bespelen van het (kerk)orgel voor Ronald Knol nog één van zijn eerste levensbehoeften en de noten in zijn hoofd, de improvisaties, zijn nog volop aanwezig. Ronald had een parttime baan in het verzekeringswezen, maar per 1-1-16 zal hij zich volledig richten de muziek. Jarenlang was hij samen met pianist Harold Kooij vaste begeleider bij het Chr. Mannenkoor Steenwijk. Daarnaast geeft hij in de wijde omgeving regelmatig concerten, vaak in samenwerking met Harold of andere musuci, en is hij muzikaal begeleider tijdens vele zangdiensten. Samen met Harold, zijn muzikale compagnon en goede vriend heeft Ronald inmiddels drie CD's uitgebracht die vol staan met bijzondere improvisaties. Op zondag is Ronald niet alleen in de Brug-Es Kerk van Dwingeloo achter het kerkorgel te vinden, maar ook in kerken in de wijde regio. Predikanten waarderen zijn improvisaties, omdat de inhoud van de preek vaak door zijn orgelspel wordt versterkt. 20 mei 2016 zal de solo CD van Ronald worden gepresenteerd in de Brugeskerk te Dwingeloo. Met medewerking van Chr mannenkoor Edoza ( 100 leden) uit Sneek. Ook pianist Harold Kooij zal zijn medewerking verlenen. Aanvang 20.00 uur Zijn manier van spelen maakt emoties los, reden waarom hij ook vaak wordt gevraagd om bij rouw- en trouwdiensten te spelen en bij feestelijke gelegenheden, zoals een jubileumconcert. Voor meer informatie en boekingen www.ronaldknol.nl Met ingang van 1 januari 2016 is Ronald Knol benoemd als 2e organist bij Zingend naar de zondag .


   Terug